Condicions generals

Darrera actualizació: 17 de juny de 2021

Titular del servei

En compliment del que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació s’indiquen les dades identificatives dels titulars del lloc web teletaxicalamillor.com:

El present lloc web és titularitat de l’Associació de Tele Taxi Cala Millor amb NIF: G-07418528 i amb domicili a C/ Molins, 27, Cala Millor, 07560, Mallorca, Illes Baleare (Espanya), ara en avant TeleTaxi Cala Millor i de la A Prof. Ind. Auto-Turismo SP – Sa Coma, Cala Millor amb NIF: G-07476195 i amb domicili a Avinguda de Llevant, 2, Cala Millor, 07560, Mallorca, Illes Balears (Espanya), are en avant RadioTaxi Cala Millor.

Utilització del lloc web

El lloc web teletaxicalamillor.com es crea amb finalitats informatives així com per gestionar els serveis de reserva de transport oferts per TeleTaxi Cala Millor i RadioTaxi Cala Millor.

Serveis

L’associació TeleTaxi Cala Millor i Ràdio Taxi Cala Millor posen a la seva disposició tota una gamma de serveis relacionats amb el transport en taxi: trasllats, excursions, serveis concertats per a empreses i mútues, cadires de bebè, etc.

Disposem d’una àmplia experiència en el sector de l’taxi, ja que TeleTaxi Cala Millor va ser fundada el 1989 per al servei de taxi per radiotelèfon al terme municipal de Son Servera. Mentre que l’associació Ràdio Taxi Cala Millor va ser fundada el 1992 per oferir el servei en el terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar.

Després de la unió, les dues associacions compten amb 50 taxis, prestant servei les 24 hores, els 365 dies de l’any.

Complim totes les normes de prestació de servei aprovades per l’ajuntament de Son Servera, l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardessar i la direcció general de transport.

TeleTaxi Cala Millor i Ràdio Taxi Cala Millor disposen d’una flota de vehicles amb una cobertura geogràfica que comprèn tot el terme municipal de Son Servera i Sant Llorenç des Cardessar.

Reserves

En l’apartat de reserves, el Client podrà seleccionar la data, hora, lloc de recollida i lloc de destinació, així com qualsevol altra circumstància rellevant (equipatge, passatgers, sistemes de retenció infantil, etc.). En el cas que desitgi que li prestem algun servei personalitzat no detallat en el procés de reserva, pot dirigir-se a un dels nostres comercials utilitzant un dels mètodes de comunicació que apareixen a la pàgina de contacte del nostre portal web i en pocs minuts li remetrem el preu del servei sol·licitat.

Confirmació de la reserva

Teletaxicalamillor.com compta amb un termini de 24 hores per confirmar la reserva realitzada pel client. No es garanteix la confirmació de la reserva si el Client no la demana amb al menys 48 hores d’antelació a la data i hora de l’inici de l’trasllat.

Per gaudir d’el servei reservat el Client ha de conservar la confirmació de la reserva, bé en suport informatitzat o bé en suport paper, i tenir-la a disposició del conductor en el cas que aquest ho sol·liciti. En cas que hi hagi desacord entre el conductor i el Client en relació amb els serveis reservats, si el Client no presenta la confirmació de la reserva, pot implicar la no prestació de servei.

Modificació de la reserva

Les sol·licituds de modificació de reserva, hauran de realitzar-se responent al nostre e-mail de confirmació i no produiran cap efecte fins que les rebem i li confirmem per correu electrònic, que Teletaxicalamillor.com pot efectuar la corresponent modificació. Les sol·licituds de modificacions de reserva s’hauran de realitzar 24 hores abans com a mínim de la data i hora prevista a la reserva inicial.

El Client també té la possibilitat de cancel·lar una reserva responent al nostre e-mail de confirmació i realitzar una nova reserva amb les dades modificades. Les cancel·lacions de reserva s’hauran de realitzar 24 hores abans com a mínim de la data i hora prevista a la reserva inicial.

Vehicles

En tots els vehicles proposats, les places indicades estan referides al nombre de places lliures a disposició el Client, corresponent la capacitat del vehicle al nombre de places indicades més la del conductor.

Els vehicles taxi, són vehicles destinats a servei públic i solen portar distintius propis d’aquest tipus de vehicle i servei. Els distintius i colors dels vehicles són diferents en funció de la ciutat o zona on efectuen la seva activitat i de la normativa local vigent.

Tots els vehicles disposen de les autoritzacions, llicències i assegurances necessàries per a la prestació de serveis en condicions òptimes.

Els conductors són de confiança i professionals especialitzats en aquest tipus de serveis, amb experiència, formació i règim de funcionament idoni per oferir-li les millors condicions de satisfacció en els seus desplaçaments.

Per raons d’operativitat i disponibilitat, ens reservem la possibilitat de prestar el servei amb vehicles de categoria superior o de diferents capacitats en nombre de places de què efectivament el Client hagués reservat, sense que això suposi un sobrecost. Així mateix, en casos estrictament necessaris, quan es produeixin esdeveniments de força major, Teletaxicalamillor.com podrà posar a disposició del Client un vehicle de gamma inferior, per tal de possibilitar la prestació efectiva del servei, procedint a la devolució de les quantitats corresponents a la diferència de cost del vehicle inicialment contractat i el que finalment es posa a la seva disposició.

Tarifes

Les tarifes especificades per Teletaxicalamillor.com s’inclouen prenent com a referència la via més ràpida entre el punt d’origen i el punt de destinació. Si el Client desitja optar per una ruta alternativa, haurà d’especificar-ho a l’hora d’emplenar la reserva a l’apartat de COMENTARIS o enviar-nos un correu electrònic (veure pàgina “contacte”) perquè realitzem el corresponent pressupost adaptat a la ruta escollida.

Les tarifes especificades no inclouen el preu, en el seu cas, d’estacionament en parkings.

Les tarifes especificades inclouen l’IVA aplicable al servei.

Recollida de clients

La recollida es realitzarà en el lloc, data i hora indicada pel Client en la reserva.

Retards per part de client

Recollida a l’aeroport:

En els aeroports, el conductor esperarà un màxim d’una hora addicional a comptar des de l’hora indicada pel client en la confirmació de la reserva. En el cas que el Client, abans de procedir a l’embarcament, tingui coneixement d’un retard en el vol major d’una hora, contactarà amb teletaxicalamillor.com per consultar si hi ha disponibilitat per a la prestació del servei en horari diferent a l’establert a la confirmació de la reserva.

Recollida al port marítim:

Al port marítim, el conductor esperarà un màxim de trenta minuts addicionals a comptar des de l’hora indicada pel client en la confirmació de la reserva. En el cas que el Client, tingui coneixement d’un retard major de trenta minuts, contactarà amb teletaxicalamillor.com per consultar si hi ha disponibilitat per a la prestació de servei en horari diferent a l’establert a la confirmació de la reserva.

Recollida en Hotels o altres adreces:

El conductor esperarà un màxim de 10 minuts addicionals

El conductor esperarà un màxim de 10 minuts addicionals a comptar des de l’hora indicada pel client en la confirmació de la reserva.

Abans de superar el termini establert en cada apartat, en funció del punt de recollida, el Client s’haurà de posar en contacte amb teletaxicalamillor.com per sol·licitar que el conductor l’esperi. En aquest cas, haurà d’abonar un cost addicional abans que es realitzi el servei. De no fer-ho, no es prestarà el servei. L’espera per part del conductor quan així ho sol·liciti el Client, podrà implicar un sobrecost que variarà en funció del temps d’espera i del tipus de vehicle contractat:

 • Taxi Estàndard: Tarifa1: 15 € / hora d’espera – Tarifa 2: 18 € / hora d’espera
 • Taxi adaptat: Tarifa1: 15 € / hora d’espera – Tarifa 2: 18 € / hora d’espera
 • Minivan (6 pax): Tarifa1: 15 € / hora d’espera – Tarifa 2: 18 € / hora d’espera

En cas de superar el termini d’espera establert en cada apartat, sense que el Client s’hagi posat en contacte amb teletaxicalamillor.com, aquesta es reserva el dret de cancel·lar el servei sense que això generi dret de devolució de les quantitats, si escau , abonades pel client.

El Client haurà de facilitar la seva adreça de correu electrònic i el seu número de telèfon mòbil actuals i informar-nos de qualsevol canvi que pogués produir-se en els mateixos. És imprescindible que ens indiqui un número de telèfon mòbil al qual adreçar-nos durant el viatge si necessitem indicar-li urgentment algun assumpte relacionat amb la seva reserva.

Retards per part de teletaxicalamillor.com

El conductor tindrà un marge de 15 minuts de retard sobre l’hora de la reserva, sense que generi cap responsabilitat.
En el cas que el conductor no arribi a la destinació de recollida superat el marge de 15 minuts establert, el Client s’haurà de posar en contacte amb el telèfon d’atenció d’incidències 24 hores que apareix a la confirmació de la reserva.
L’incompliment per part del Client d’aquest precepte comportarà la no acceptació de cap reclamació posterior o qualsevol indemnització o compensació, fins i tot en el cas que el Client optés per prendre altres vies per desplaçar-se fins la seva destinació.

Destinació

El lloc de destinació serà exclusivament l’indicat pel client en la reserva. En el cas que el Client vulgui realitzar diverses parades durant el trajecte, haurà d’indicar-ho a l’hora d’emplenar la reserva a la secció COMENTARIS. Si les parades addicionals fossin per a poblacions diferents de la d’origen o destinació el Client ho ha de comunicar a teletaxicalamillor.com especificant les parades a realitzar i el temps d’espera a cada parada, per tal d’establir un pressupost ajustat a les necessitats del Client.

Teletaxicalamillor.com no es fa responsable en els casos en què el Client arribi tard a prendre un vol, tren, autobús, vaixell, o un altre mitjà de transport, en els casos en què la recollida s’hagi produït dins el marge de l’horari previst, i el trajecte s’hagi realitzat sense retard imputable a teletaxicalamillor.com.

Estacionament

En recollida i destinació:

El conductor estacionarà el més a prop possible de l’adreça indicada pel client, tenint en compte que hi ha determinades adreces que per les característiques de la via pública en què es troben, no permeten l’estacionament i / o aturada de vehicles (vies ràpides, rotondes, interseccions, etc …).

Llevat que li facilitem a vostè una informació específicament diferent, els llocs de trobada seran els següents:

 • En els aeroports, dins de la terminal, a la sortida de passatgers del vol indicat en la seva reserva, just on conflueixen els passatgers amb els no passatgers i que és el punt en què és habitual que esperin els familiars i els conductors de serveis concertats.
 • Als hotels i similars, en la recepció de l’establiment o a la porta de l’edifici si no existís recepció.
 • En domicilis, hospitals, oficines i en altres llocs no indicats anteriorment, a la porta o al lloc més proper on sigui possible estacionar el vehicle.


Tot això d’acord amb el compliment de les normes establertes en cada recinte o zona, especialment en les portuàries i aeroportuàries, sobre les quals, en alguns casos poden existir restriccions o limitacions permanents, temporals o puntuals; pel que fa a accés i estacionament. En aquestes circumstàncies els passatgers hauran obligatòriament adaptar-se a les mateixes per a poder realitzar l’inici del servei de transport i contactar telefònicament amb nosaltres si tenen alguna dificultat.

Algunes circumstàncies excepcionals, com per exemple, obres, talls de circulació, esdeveniments esportius o culturals, manifestacions, característiques físiques del vehicle, accessibilitat al lloc, etc., poden impossibilitar que el vehicle pugui accedir fins al lloc de recollida sol·licitat. Davant d’aquestes situacions, contactarem amb el telèfon indicat a la reserva com a dades del passatger, per informar-lo del punt més proper en què Vostè podrà trobar-se amb el seu conductor.

Equipatge

Teletaxicalamillor.com no es fa responsable per la falta de capacitat de maleter en el cas que el Client porti més equipatge de l’assenyalat en el moment d’elecció del tipus de vehicle.

Per seguretat i d’acord amb la normativa, tot l’equipatge ha d’anar al maleter del vehicle. L’equipatge no podrà contenir articles prohibits com ara substàncies perilloses, animals dels quals no s’hagi deixat constància en el procés de reserva, armes de foc, articles peribles o objectes fràgils.

Teletaxicalamillor.com no es fa responsable de les pèrdues o deteriorament de l’equipatge.

Menors

En cas de viatjar menors de 12 anys, en el procés de reserva s’inclourà un desplegable perquè el Client seleccioni, en funció de l’edat i pes del menor, el sistema de retenció infantil més adequat.

Si no ens notifica que viatja amb nens, el transport quedarà subjecte a la disponibilitat de sistemes de retenció infantil al vehicle. En cas que no estigui disponible cap sistema de retenció infantil, no es reemborsarà el preu del servei ni estarem obligats a prestar-li el servei.

Persones amb necessitats específiques en el transport

El Client haurà d’indicar si viatjarà amb cadira de rodes o amb una cadira motoritzada quan completi la sol·licitud de reserva en l’apartat de “Comentaris”. Així mateix, ha d’especificar si es tracta d’un model plegable, manual o si inclou una bateria i / o motor perquè puguem oferir-li un servei adequat per al seu trasllat.

Mascotes

El Client haurà d’indicar en el procés de reserva si viatja amb animals de companyia (en l’apartat de “Comentaris”). Els animals de companyia han de viatjar en un transportí que compleixi amb els requisits de la IATA per al transport en avió i viatjaran sota la seva exclusiva responsabilitat. En cas de reclamació o demanda provocat per la seva mascota haurà d’indemnitzar-nos per aquests danys

Cancel·lacions

Per part del Client:

Les cancel·lacions realitzades (notificades) i confirmades amb 24 hores d’antelació a l’hora d’inici del servei no tindran cap cost per al client. Les realitzades (notificades) amb menys de 24 hores d’antelació tindran un cost per al client del 50% de l’import abonat (que, si s’escau hagués satisfet).

Per part de teletaxicalamillor.com:

Si el Client no acudeix al punt de trobada en el termini establert en l’apartat de “possibles retards” des de l’hora que consta a la confirmació de la reserva, teletaxicalamillor.com cridarà al nombre de telèfon que hagi indicat el Client. Si teletaxicalamillor.com no aconsegueix contactar amb el Client perquè la qualitat de la connexió és insuficient, no hi ha senyal, té activat la bústia de veu o no respon a la crida, es cancel·larà el servei i teletaxicalamillor.com no tindrà l’obligació de prestar-los ni de reemborsar l’import que, si s’escau, hagi satisfet.

Teletaxicalamillor.com no abonarà cap indemnització en cas de retard, cancel·lació o no prestació d’un servei, per una circumstància o esdeveniment fortuït que estigui fora del seu control, incloent, entre altres circumstàncies, els accidents de trànsit, controls policials, actes de terrorisme o vandalisme, condicions climàtiques extremes, talls de circulació per vagues o manifestacions.

Reserva de drets

Els conductors es reserven el dret de no pujar als seus vehicles a cap passatger que es trobi sota els efectes de l’alcohol o una altra droga i que pugui posar en perill el normal desenvolupament del trasllat, o la conducta pugui posar en perill la integritat física o moral del conductor i / o de la resta de passatgers.

No es pot fumar dins dels vehicles, d’acord amb la normativa espanyola.

Responsabilitat del client

En formalitzar una reserva amb teletaxicalamillor.com, el Client:

 • Comprèn i accepta les condicions generals i es compromet a l’abonament del servei sol·licitat mitjançant el mètode de pagament escollit en el moment de realitzar la reserva.
 • Comprèn i accepta que haurà de notificar a teletaxicalamillor.com qualsevol variació que afecti la seva reserva i el servei en els termes i terminis detallats en aquest document.
 • Que el servei s’efectuarà d’acord amb els detalls que hagi facilitat en el procés de reserva i sota les condicions establertes en aquest document.
 • Que té l’obligació de comprovar que totes les dades que apareixen a la confirmació de la reserva són correctes i que, en cas que hi hagi comès algun error haurà de notificar per e-mail amb un mínim de 24 hores d’antelació sobre l’hora d’inici del servei per poder efectuar la corresponent modificació. I que, de no fer-ho, teletaxicalamillor.com no serà responsable dels possibles perjudicis que poguessin produir-se.
 • El Client accepta que si les seves accions, o les de les altres persones que viatgin amb ell, provocassin algun dany durant la realització del servei, el Client serà el primer responsable davant possibles indemnitzacions pels perjudicis ocasionats al transportista o a tercers.

Reclamacions

Si en algun moment, durant el transcurs del servei, detecta algun problema amb el servei prestat, pot comunicar-nos-ho immediatament a través del nombre de telèfon d’atenció d’incidències (inclòs a la confirmació de la reserva). Investigarem el problema i tractarem de solucionar-ho immediatament. En cas que no siguem notificats en el moment, es veurà afectada la nostra capacitat d’investigar l’assumpte objecte de la queixa, a l’igual que els seus drets a efectuar reclamació o obtenir una solució satisfactòria.

Tots els conductors de teletaxicalamillor.com compten amb un llibre de queixes i reclamacions a disposició dels usuaris que ho sol·licitin.

Modificació de les condicions de les reserves

Amb previ avís, teletaxicalamillor.com es reserva el dret de modificar les tarifes, les condicions de pagament i la política de cancel·lació si la reserva es realitza en un període d’alta demanda.

Mètodes de pagament

El pagament es podrà efectuar a través de les següents modalitats:

 • En efectiu (en destí): El Client efectuarà el pagament en efectiu al conductor en el moment de l’arribada a destinació. Aquesta forma de pagament està condicionada en funció del servei contractat (s’especificarà en el procés de reserva si és possible el pagament en efectiu). En cas que el Client contracti un servei d’anada i tornada, el pagament en efectiu es realitzarà pel 50% de l’import complet en el moment d’arribada a la destinació corresponent en el viatge d’anada i el 50% restant es pagarà en efectiu en el moment d’arribada a la destinació corresponent en el viatge de tornada.
 • Amb targeta (en destí): El Client efectuarà el pagament amb targeta al conductor en el moment de l’arribada a destinació. Aquesta forma de pagament està condicionada en funció del servei contractat (s’especificarà en el procés de reserva si és possible el pagament amb targeta). En cas que el Client contracti un servei d’anada i tornada, el pagament amb targeta es realitzarà pel 50% de l’import complet en el moment d’arribada a la destinació corresponent en el viatge d’anada i el 50% restant es pagarà amb targeta en el moment d’arribada a la destinació corresponent en el viatge de tornada.

Política de protecció de dades

Llegir la Política de Privacitat.

Cessió de dades

Teletaxicalamillor.com no cedirà la informació de caràcter personal obtinguda a través d’aquest lloc web a tercers, i només ha de comunicar les dades identificatives i direcció del Client al conductor que ha de prestar el servei de transport.

Veracitat de la informació proporcionada pel client

Per poder fer reserves en teletaxicalamillor.com, cada Client proporcionarà a TeleTaxi Cala Millor i RadioTaxi Cala Millor, de forma voluntària i sota la seva responsabilitat, les seves dades de caràcter personal, que hauran de ser veraces i exactes. El Client que formalitza el procés de reserva, declara ser el titular de la informació facilitada, o en defecte, comptar amb autorització de la persona en el nom de la qual faci la gestió.

Ús del lloc web per menors

L’usuari només podrà contractar si és major d’edat. En cas contrari, la responsabilitat per realitzar reserves per menors d’edat anirà a càrrec dels pares o dels tutors legals del menor.

Exclusió de Responsabilitat

TeleTaxi Cala Millor i RadioTaxi Cala Millor s’exoneren de tota responsabilitat derivada de:

 • Les interrupcions en el funcionament normal del lloc web derivades de causes de força major, així com causes no imputables a TeleTaxi Cala Millor o RadioTaxi Cala Millor i que provoquin que el servei web no es trobi operatiu totalment o parcialment.
 • L’ús de dades incorrectes o falses per part dels nostres clients, incloent-se els errors que els nostres clients hagin pogut cometre a l’hora de fer la reserva i els derivats de la no actualització de les dades per part del client.

Modificacions dels termes d’ús

TeleTaxi Cala Millor i RadioTaxi Cala Millor es reserven el dret a modificar els seus termes d’ús quan ho consideri adient. L’usuari s’obliga a revisar el contingut d’aquests termes d’ús i la política de privacitat, ja que els mateixos poden ser modificats sense previ avís. Així mateix, comprèn i accepta totes i cadascuna de les clàusules contingudes en el present document. És de la total responsabilitat de l’usuari revisar els termes abans esmentats.

Llei aplicable i jurisdicció competent

Les parts se sotmeten a la legislació espanyola per a la resolució dels conflictes que poguessin suscitar-se i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari en cas que aquest tingui la condició de consumidor. Per a la resta de supòsits les parts se sotmeten als jutjats i tribunals de Palma de Mallorca.